Thời khóa biểu (số 2)

Tệp nguồn giáo án điện tử

Giáo án điện tử soạn bằng Latex

21/10/2009 1 Bình luận

Dimensions Watch E

Chuyên mục:Chuyên môn

Dimensions 1

Chuyên mục:Video Tags:

Thông báo họp tổ

Thời gian 14h thứ 4 ngày 14/10/2009.
Địa điểm: Phòng bộ môn.

Chuyên mục:Lịch họp tổ

Lịch thi học sinh giỏi môn toán lớp 12

14h ngày 28 tháng 9 năm 2009, thi học sinh giỏi môn toán khối 12 cấp cơ sở.
14h ngày 29 tháng 9 năm 2009, chấm thi học sinh giỏi môn toán khối 12 cấp cơ sở.
Đề nghị các đồng chí theo dõi phân công coi thi và chấm thi tại phòng chờ giáo viên.

Chuyên mục:Tin nóng Tags:

Một số tài liệu về lượng giác trên tuoitreonline

Lượng giác- chương 1—Tải về
Lượng giác- chương 2—Tải về
Lượng giác- chương 3—Tải về
Lượng giác- chương 4—Tải về
Lượng giác- chương 5—Tải về
Lượng giác- chương 6—Tải về
Lượng giác- chương 8—Tải về
Lượng giác- chương 9—Tải về
Lượng giác- chương 10—Tải về